Verkoopsvoorwaarden – Privacy – Contact

Deze algemene verkoopvoorwaarden (GSC) regelen de verkoop van producten die op deze website en de klanten worden gedaan. Elke bestelling door de klant impliceert zijn toetreding zonder enig voorbehoud aan het SGR. Het SGR is het enige dat van toepassing is op de relaties van TopCultures met zijn klant, met uitsluiting van elk document dat afkomstig is van de klant. Afwijking van het SGR kan alleen plaatsvinden via een schriftelijke overeenkomst die naar behoren is uitgevoerd door TopCultures.

Contactgegevens

TopCultures bvba
Doornlaan 16
B-2980 Zoersel
Tel: +32 479644899
E-mail: info@topcultures.com

Garanties en vertegenwoordigingen van de klant

De klant garandeert en verklaart aan TopCultures dat hij meerderjarig is en de volledige wettelijke bevoegdheid heeft om zich met betrekking tot dit SGR te verbinden. De klant garandeert en vertegenwoordigt aan TopCultures dat de verwerving van producten geen verband houdt met enige professionele activiteit en uitsluitend bestemd is voor privégebruik.

Bestellingen

De bestellingen kunnen alleen via deze website worden gedaan door de aangegeven procedure te volgen. De bestelling is bindend zodra de klant zijn bestelling bevestigt door op de knop “Bestelling bevestigen” te klikken. Nadat de bestelling is bevestigd, ontvangt de klant een e-mailbevestiging, wat betekent dat de bestelling door TopCultures is geaccepteerd. TopCultures behoudt zich echter het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of niet te bevestigen in geval van niet-betaling van de bestelling, insolventie van de klant of eerdere betalingsproblemen.

Prijs

De prijs van de op deze website gepubliceerde producten moet worden gelezen in euro, inclusief alle kosten en belastingen, met uitzondering van douane- en invoerkosten voor leveringen buiten de Europese Unie.

Levering

De gebruikelijke verzendtijd voor de producten door TopCultures is twee werkdagen na ontvangst van de betaling door TopCultures. Bestellingen worden geleverd door Prior Mail, zonder trackingcode. De exacte leverdatum kan niet van tevoren worden gegarandeerd en is afhankelijk van het land van bestemming, maar duurt meestal twee tot vijf werkdagen. Echter, in geval van onbeschikbaarheid van het product in de voorraad, of in geval van betalingsachterstand, behoudt TopCultures het recht om de levering uit te stellen. In geval van langdurige onbeschikbaarheid zal TopCultures de klant updaten, die dan het recht heeft om zijn bestelling te annuleren.

Intrekking

In overeenstemming met de Belgische wet op handelspraktijken en consumentenvoorlichting en -bescherming, heeft de klant het recht om TopCultures te informeren dat hij afziet van de overname, zonder enige boete en zonder enige reden, binnen zeven werkdagen vanaf de dag na levering. In dit geval moet de klant de ongeopende en onbeschadigde producten naar zijn kosten terugstorten naar TopCultures. Binnen dertig dagen na de ontvangst vergoedt TopCultures de volledige prijs van het product, inclusief pakket- en bezorgkosten. Na deze vertraging van zeven 7 werkdagen wordt de levering van het product als voldoende beschouwd en, behalve verborgen gebreken van het product, kan geen claim worden ingediend bij TopCultures.

Verantwoordelijkheid

TopCultures aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in gevallen van overmacht, waaronder een voorraadbreuk, een staatshandeling, stakingen of als de door de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. De producten zijn in overeenstemming met de Belgische en Europese wettelijke vereisten. TopCultures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de non-conformiteit van de producten met de wettelijke vereisten of wetgeving van andere landen. Klanten die onze starters ontvangen, zijn verantwoordelijk voor hun veilige opslag, hantering en gebruik. TopCultures kan geen claims overwegen of de verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van onze starters.

Voedselveiligheid van onbewerkte tempeh

Rauwe tempeh is bedoeld om te worden gekookt tot een interne temperatuur van minimaal 80 ° C (176 ° F) gedurende een minimumperiode van 60 seconden. Na het hanteren van rauwe tempeh moet u uw handen en alle oppervlakken, snijplanken, messen en gebruiksvoorwerpen wassen met zeep en warm water.

Informatie beschikbaar op deze website

Ondanks de inspanningen van TopCultures kunnen onnauwkeurige informatie, onjuiste informatie of weglatingen worden weergegeven bij het bijwerken van de informatie die op de site wordt gepresenteerd. TopCultures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze onnauwkeurige of onjuiste informatie of weglating, inclusief het geval dat de prijs op de site duidelijk verkeerd is.

Intellectueel eigendom

De handelsmerken, namen, logo’s, pakketten en samenstelling van de producten, ongeacht of ze zijn geregistreerd of niet, zijn het intellectuele eigendom van TopCultures en de klant is alleen bevoegd om deze te gebruiken voor privédoeleinden. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de site en van elke tekst of afbeelding die op de site verschijnt, is ten strengste verboden.

Conflicten

Elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, wordt definitief beslist door het Handels Tribunaal van Turnhout, in het Nederlands. De Belgische wet is het enige toepasselijke recht.

Privacy – GDPR

TopCultures verbindt zich ertoe om de door de klant verstrekte gegevens te behandelen volgens de toepasselijke wetgeving, en meer in het bijzonder de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy en de Europese GDPR-voorschriften. De gegevens van de klant kunnen door TopCultures worden gebruikt om commerciële aanbiedingen of informatie over haar producten te sturen, maar worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies

Deze website gebruikt alleen essentiële cookies. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelmandje en veilig afrekenen.